green leaf plants on top of waterfall
| | |

Haitallisten käytösmallien purku ja intuitio

Miten haitallisten käytösmallien purku ja intuitio liittyvät toisiinsa? Millaista haitallisten käytösmallien purku on todellisuudessa? Voiko siihen vaikuttaa intuitiolla? Miten voin parantaa intuitiotani? Vastaan näihin kysymyksiin kirjoituksessani, joka pohjautuu Gary Zukavin kirjaan Sielun paikka.

  1. Erilaiset aistit
  2. Persoonallisuus ja intuitio
  3. Haitalliset käytösmallit viisiaistisella ihmisellä
  4. Haitalliset käytösmallit moniaistillisella ihmisellä
  5. Intuition herättäminen
  6. Kaipaatko tukea?

1. Erilaiset aistit

Ihmiset voidaan jakaa viittä aistia käyttäviin ja moniastillisiin. Tässä kirjoituksessa haluan kertoa siitä, miten nämä eri aistimisen tavat vaikuttavat elämiimme, jotta voisimme ymmärtää toisiamme hieman paremmin ja ottaa huomioon toistemme eroavaisuudet ja silti kunnioittaa toinen toisiamme.

Käytännössä moniaistilliset ihmiset käyttävät viiden perusaistin (näkö, kuulo, maku, haju ja tunto) lisäksi selväaisteja: selvänäköä, -kuuloa, -tuntoa, -makua, -hajua sekä -tietoisuutta. Selväaistien kautta tulevaa tietoa ei voida havaita viiden perusaistin kautta, mutta jokainen voi halutessaan kehittyä tunnistamaan omia selväaistejaan, jos kokee siihen kiinnostusta.

Viisi perusaistiamme muodostavat yhdessä yksinkertaisen järjestelmän, jolla ihminen kokee fyysisen todellisuuden. Moniaistillinen ihmisolento kokee, että fyysisen todellisuuden ulkopuolella on suurempi kokonaisuus, josta fyysinen todellisuus on vain yksi osa. Viittä aistia käyttävän ihmisen näkökulmasta jokainen ihminen on yksin täällä fyysisessä maailmankaikkeudessa, kun taas moniaistillinen ihmisolento kokee myös maailmankaikkeuden olevan elossa, tietoinen, älykäs ja myötätuntoinen.

2. Persoonallisuus ja intuitio

Viittä aistia käyttävät ihmiset kokevat, että keho ja persoonallisuus ovat olemassa tämän elämän ajan ja sitten kaikki loppuu kuolemaan. Moniaistilliselle ihmiselle persoonallisuus ja keho ovat kuolemattoman sielun kulkuvälineitä tällä maapallolla, jossa tekemämme teot ja päätökset ovat keinoja, joiden kautta kehitymme. Joka hetki valitset pyrkimyksiä, jotka muovaavat kokemuksiasi ja niitä asioita, joihin huomiosi suuntaat. Nuo valinnat vaikuttavat kokonaisuudessaan kehitykseesi. Jos valitset tiedostamattomasti, niin myös kehityt tiedostamattomasti. Jos sen sijaan valitset tietoisesti, silloin myös kehityt tietoisesti.

Ihmiselle tyypillisiä tunteita kuten pelkoa, surua, häpeää, katumusta, välinpitämättömyyttä, pettymystä, yksinäisyyttä tai vihaa voi kokea vain persoonallisuus. Ainoastaan persoonallisuus voi haluta käyttää ulkoista voimaa ja vahingoittaa toisia. Kun persoonallisuus muuttuu moniaistilliseksi, sen intuitiot –aavistukset ja herkät tunteet – muuttuvat sille tärkeiksi. Se vaistoaa asioita itsestään, toisista ja eri tilanteista, eikä kuitenkaan voi todistaa näiden vaistoamiensa asioiden paikkansapitävyyttä viidellä perusaistillaan.

3. Haitalliset käytösmallit viisiaistisella ihmisellä

Viittä aistia käyttävän ihmisen täytyy ensisijaisesti oppia fyysisten kokemusten kautta. Jos henkilö ei kykene esimerkiksi luottamaan, hän tulkitsee virheellisesti toisten sanoja ja tekoja. Esimerkkinä voisi olla tilanne, jossa vaimo kertoo miehelleen, että hänen täytyy mennä liikeneuvotteluun, vaikka hän mieluummin haluaisi olla miehensä seurassa. Jos mies kokee vaimon sanat torjuntana tai merkkinä siitä, että työ on vaimolle tärkeämpää kuin hän, niin tilanne kertoo miehen kyvyttömyydestä luottaa vaimonsa sanoihin. Jos vaimo saa jatkuvasti kokemuksia miehensä väärinkäsityksistä, ne luovat hänessä hämmästyksen, surun, pettymyksen, vihan ja kaunan tunteita ja lopulta torjuntaa, jollaiseksi hänen miehensä tilanteen alen perin ymmärsikin. Näin mies luo elämässään toteen kaikkein suurimman pelkonsa – epäluottamuksen toimintamallin aikaansaaman lopputuloksen ja ehkäpä lopulta eron.

Esimerkkitapauksessa kyseessä on kokemus, joka seuraa siitä, että valitaan toistuvasti epäluottamus luottamuksen sijaan. Epäluuloinen henkilö luo vastenmielisiä tai ahdistavia tilanteita (joko monta kertaa saman elämän aikana tai monien elämien aikana), kunnes ne vihdoin viimein nostavat hänen eteensä käsiteltäviksi luottamukseen liittyvät asiat. Sama menetelmä toimii jokaisessa persoonallisuuden ominaisuudessa, joka ei ole myötätunnon ja tasapainon ilmentämisen tasolla.

woman sitting on land

4. Haitalliset käytösmallit moniaistillisella ihmisellä

Moniasitinen ihminen voi oppia haitallisista käytösmalleista nopeammin kuin viittä aistia käyttävät. Korkeammilta tasoilta saatavissa olevan avun turvin moniastillinen persoonallisuus voi ymmärtää nopeammin kokemustensa merkityksen, sen kuinka ne muovautuvat, mitä ne edustavat sekä mikä on persoonallisuuden oma rooli niiden luomisessa.

Moniaistillisesta näkökulmasta katsottuna sisäiset näkemykset, intuitio, aavistukset ja hetkelliset innostukset ovat viestejä sielulta tai ohjausta itseään suuremmalta ymmärrykseltä. Viittä aistia käyttävälle intuitiot ovat käsittämättömiä, satunnaisia ja niihin ei luoteta. Jos haluaa lähteä tutkailemaan omaa intuitiotaan, niin ensiksi sinun on hyvä tulla tietoiseksi siitä mitä tunnet. Kun seuraat tunteitasi, ne johtavat sinua niiden alkulähteille.

Aiemman esimerkkitapauksen aviomies, joka ei pystynyt luottamaan, on saattanut tuntea vihaa, kaunaa, häpeää tai kylmyyttä vaimoa kohtaan, kun tämä kertoi liikeneuvottelustaan. Jos hän olisi pystynyt kokemaan tunteensa tietoisesti ja irrottautumaan niistä tarkkaillakseen niiden vaikutuksia kehoonsa, hän olisi voinut kysyä itseltään: ”Miksi tieto liikeneuvottelusta vaikuttaa minuun tällä tavalla?” Tämä olisi mahdollistanut sen, että hän olisi havainnut tunteittensa heijastaneen torjuntaa tai sitä, että hän koki olevansa vaimolleen vähemmän tärkeä kuin tämän kokous.

Tarkastellessaan tietoisesti vaimonsa ilmoitusta, mies olisi voinut havaita vaimon sanoneen haluavansa mieluummin olla miehensä kanssa. Tästä olisi voinut nousta kysymys: ”Miksi sitten tunnen ja koen näin?” ja vastauksena omaan kysymykseensä: ”Koska en luota, että vaimoni tarkoitti sanojaan.” Tällä tavalla tultuaan tietoiseksi tunteistaan, sen sijaan että olisi purkanut ne tiedostamattomasti, mies olisi voinut alkaa käsittelemään luottamukseen liittyviä asioita.

Seuraavaksi mies olisi voinut pohtia: ”Onko kokemukseni mukaan niin, että en voi luottaa vaimoni sanoihin?” Jos vastaus olisi ollut: ”Ei, kokemukseni mukaan vaimoni on rehellinen minulle”, silloin aviomies olisi voinut nähdä, että hänessä oleva toimintamalli ei liittynyt hänen vaimoonsa, vaikka hänen sanansa saivatkin aikaan toimintamallin käynnistymisen. Mies olisi nähnyt vaimonsa sanojen todellisen viesti, jossa rakastava vaimo haluaisi mieluummin olla aviomiehensä lämmössä ja läheisyydessä.

two person holding papercut heart

5. Intuition herättäminen

Kaikki edellä mainitut kysymyslauseet kutsuvat esiin ohjausta, jota moniaistillinen ihminen voi itselleen saada. Et ehkä aina kykene kuulemaan vastauksia esittäessäsi kysymyksiä, mutta aina kuitenkin saat ne. Joskus vastaus on ”kyllä” tai ”ei” -tunteen muodossa, joskus taas sellaisen muiston tai ajatuksen hahmossa, joka tuossa hetkessä tuntuu satunnaisesti poimitulta. Toisinaan voit nähdä vastauksen unessa ja joskus vastaus kätkeytyy selvästi johonkin seuraavan päivän kokemukseen.

Jos haluat lisätä intuition käyttöä elämässäsi, niin

  1. Kunnioita joka hetki tunteitasi

Pitäessäsi tunteesi kirkkaina ja selkeinä, tunne-elämän kielteisyys ei asetu sisällesi ja muutut koko ajan keveämmäksi. Aivan kuten poistat fyysisestä kehostasi kuona-aineita ja myrkkyjä, niin voit myös vapautua tunteiden aikaansaamasta painolastista. Voit esimerkiksi päättää olla menemättä vihaisena nukkumaan ja opetella työskentelemään omien energiavirtaustesi kanssa sekä kunnioittamaan niitä itsessäsi.

2. Puhdista ravitsemusjärjestelmäsi

Fyysisesti myrkytetyssä tilassa oleminen häiritsee intuition tunnistamista. Valitse siis puhdasta juomaa ja ruokaa. Lisäksi voit ottaa selvää, miten kehon myrkkyjä voidaan poistaa esim. yrttien, ruokavalion tai jonkin muun vastaavan avulla. Vältä päihteiden käyttöä.

3. Kunnioita saamaasi ohjausta

Sinun tulee olla halukas kuulemaan mitä intuitiosi sanoo ja toimimaan sen mukaan, vaikka se tuntuisi ”järjellä ajateltuna” tyhmältä.

4. Salli itsesi suuntautua avautumaan kohti omaa elämää ja maailmankaikkeutta

Lähesty elämään liittyviä kysymyksiä uskoen ja luottaen siihen, että on olemassa syy kaikelle mitä tapahtuu ja että tuo syy – pohjimmiltaan – on aina täynnä myötätuntoa ja hyvyyttä. Tämä on olennaisen tärkeä ajatus, joka täytyy oivaltaa, jotta intuition voi aktivoida käyttöön ja kehittää sitä.

6. Kaipaatko tukea?

Jos kaipaat tukea tunteiden purkuun, niin yksi tapa on tehdä TRE -harjoitusta. Se on ihmisen oman luonnollisen purkumekanismin käynnistämistä kevyillä liikkeillä. Menetelmä on helppo oppia ja sitä voi tehdä kotona turvallisesti, kun menetelmän on ensin opetellut koulutetun ohjaajan kanssa. Lisätietoa löydät täältä.

Tantra on itsensä kehittämisen polku, jonka avulla voit löytää todellista itseäsi kaikkien käytösmallien takana. Tantra on kaiken hyväksyvä polku, jonka avulla voit löytää aidot tunteesi ja oppia kuuntelemaan niitä. Voit oppia tunnistamaan omat ja toisten rajat, sanoittamaan paremmin omia tarpeitasi ja tunteitasi sekä löytämään elämän ilon, autenttisuuden ja nautinnon. Tantrasta voit katsoa lisätietoja täältä.

Jos haluat apua haitallisten käytösmallien purkuun, niin siihen saat apua energiahoidoistani. Niissä käydään aina ensin läpi purettavia asioita ja sen jälkeen rentoudutaan ottamaan energiahoitoa vastaan. Energiahoidoistani voit kurkata lisätietoja täältä. Jos koet tarvitsevasi pidempiaikaista apua, niin tutustupa tähän kolmen kuukauden Rakkauden muutosvirtaan.

Syväsukelluksen omaan itseesi voit tehdä Wild Heart Transformation eli WHT koulutuksessa. Se on noin vuoden kestävä prosessi ja matkaa taitetaan tiiviissä ryhmässä. WHT:ssä voit päästä yhteyteen omaan totuuteesi sekä tunnistaa omia rajojasi ja omia tarpeitasi. Voit tuntea itsesi vapaammaksi tekemään elämääsi rikastuttavia ja rohkeita valintoja. Uskallat elää täydemmin! Esimerkilläsi pystyt innostamaan ja tukemaan myös ystäviäsi ja läheisiäsi. Pystyt näin vaikuttamaan omaan elinympäristöösi ja maailmaan positiivisella tavalla.

WHT koulutuksen on kehittänyt Shanti Limnell, joka on Wild Heart Academy:n perustaja ja Tantric Life Coachien kouluttaja. Minä ohjaan WHT koulutusta yhdessä Antti Virolaisen kanssa ja uusi ryhmämme alkaa syyskuussa 2022. Lähdetkö mukaan?

Rakkaudella,

Katri

P.S. Tästä voit klikata sosiaaliseen mediaani ja kotisivuilleni:

Samankaltaiset artikkelit

Yksi kommentti

Kommentit on suljettu.